АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«Қазақстан» РТРК» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалының 

2023 жылғы «05» қарашаға тағайындалған 

Қазақстан Республикасының пилоттық аудандары мен облыстық маңызы

бар қалалары әкімдерін тікелей сайлау арқылы 

қатысатын әкімдікке кандидаттарды белгіленген тәртіппен тіркелген саяси

партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар ұсыну арқылы

сайланатын кандидаттардың 

сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру үшін 

телерадиоарнасында эфирлік уақыт беруінің жалпы шарттары

                       

«Қазақстан» РТРК» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы (бұдан әрі - «AQJAIYQ»), телерадиоарнасынының (бұдан әрі - Телерадиоарна) атынан, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес, сайлауалды үгіт материалдарын (бұдан әрі – Үгіт материалдары) орналастыру үшін Телерадиоарнада эфирлік уақыт беру шарттары мен тәртібі, төлем мөлшері туралы хабарлайды.


«Қазақстан» РТРК» АҚ мен 1) Қазақстан Республикасының аудандары мен облыстық маңызы бар қалалары әкімдігіне Саяси партия ұсынған Кандидат арасында немесе Саяси партияның уәкілетті өкілі арасында (бұдан әрі – Саяси партия);

2) Қазақстан Республикасының аудандары мен облыстық маңызы бар қалалары әкімдігіне Кандидат немесе Кандидаттың уәкілетті өкілі арасында жасалатын жазбаша шарт негізінде және Телерадиоарна бекіткен монтаждау парақтарына сәйкес эфирлік уақыт береді. Сонымен қоса, монтаждау парақтары жазбаша өтініш берілген күні Телерадиоарнада бар техникалық мүмкіндіктерге сәйкес, яғни Телерадиоарнаның эфирлік уақытының жоспарлы уақыт аралығында жарнаманың болуына және/немесе болмауына қарай, Үгіт материалдарының эфирге жоспарлы шығуына дейін күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын әзірленеді.


Телерадиоарнада эфирлік уақыт беру төмендегі Үгіт материалдарын орналастыру жолымен жүзеге асырылады:

1) қазақ немесе орыс тілдерінде хронометражы 10 (он) секундтан кем емес аудио және бейнероликтер;

2) өзге де Үгіт материалдары.


Саяси партияның/Кандидаттың не болмаса оның уәкілетті өкілінің «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ басшысының атына жазған жазбаша өтініші эфирлік уақыт беру туралы шарт жасау үшін негіздеме болып табылады.


Үгіт материалдарының саны, хронометражы, эфирге орналастыру жоспарланған күн мен уақыт Саяси партияның/Кандидаттың не болмаса оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, кейіннен олар шарт талаптарымен бекітіледі.


Өтініш Саяси партиялардың/Кандидаттардың өтініштерін тіркеу журналында, кезектілік тәртібімен, әр жазбаша өтінішке реттік нөмір тағайындау және өтініштің келіп түскен күнін белгілеу жолымен тіркеледі.


Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуі керек:


1) Саяси партияның/Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) Саяси партия/Кандидат өкілінің уәкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) өтініш берген тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4) шарт жасау үшін тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттар.


Телерадиоарна эфирінде Саяси партиялардың/Кандидаттардың Үгіт материалдарын орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің келіп түсу ретімен не болмаса, егер өтініштер бір уақытта келіп түскен жағдайда, жеребе бойынша белгіленеді. Жеребе өткізу тәртібі мен шарттарын «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ белгілейді.


Егер жазбаша өтініш келіп түскен сәтте, сұратылып отырған уақыт ертерек жүгінген басқа Саяси партияға/Кандидатқа берілген болса, немесе техникалық мүмкіндіктерге байланысты берілуі мүмкін болмаса, «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ Телерадиоарнаның техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып Саяси партияға/Кандидатқа үгіт материалдарын орналастыру үшін басқа уақыт ұсынады.


Үгіт материалдары Телерадиоарнада эфирге жоспарлы шығуына дейін кем дегенде күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ ұсынылуы тиіс.


Үгіт материалдары төмендегі талаптарға сай болуы тиіс:

Үгіттік аудиовизуалдық материалдар (бейнероликтер) DVCPRO HD немесе XDCAM HD 50 Мбит/сек кодталған форматта, profile 4:2:2, секундына 25 кадр, HD стандартындағы кадр өлшемімен, өрістету түрі interlaced, өрістерді құру жолы: үстіңгі бірінші өріс (top field first) кадрдың қатынасы 16:9, біріктірілген дыбыспен және көрсетілген тайм-кодпен ұсынылады.


Аудиосүйемелдеу келесі объективті және субъективті техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс:

серпінді диапазон кемінде 40дБ;

жиіліктік диапазон кемінде 20Гц-20000Гц;

студиялық жазбада бейсызықтық бұрмалау коэффиценті 1%-дан артық емес;

сигналдың акустикалық ревербациясы («жаңғырық») болмауы тиіс;

сөйлеудің 100% анықтығы болуы тиіс; жазбада бөтен дыбыстар, шулар, кедергілер естілмеуі тиіс;

1-2 дыбыс жолақтары үшін түйістірілген дыбыс (оң және сол дыбыс жолақтары қайталануы тиіс) қажет;

3-4 дыбыс жолақтары үшін ажыратылған дыбыс қажет.


Үгіттік аудиоматериалдар (аудиороликтер), WAV-форматында-дискреттеу жиілігі -48000 Гц, разрядтылығы – 24 бит, стерео, жазба деңгейі -9-дан -6 дб-ға дейінгі файлда ұсынылады.


Үгіт материалдар сыртқы тасуыштарда (қатты диск, флеш карта) беріледі.


Электрондық тасымалдағышпен бірге эфирлік уақыт беру туралы шартқа қол қоюға уәкілетті тұлғаның қолы қойылған, Үгіт материалының мазмұны болып табылатын мәтіннің түсіндірмесі, суреттері Үгіт материалдарында пайдаланылған тұлғалардың жазбаша рұқсаттары, ал олар қайтыс болған жағдайда – мұрагерлерінің жазбаша рұқсаттары, жарнамалық материалдарда кәмелетке толмаған балалардың суреттері пайдаланылған жағдайда – ата-аналарының, қамқоршыларының, жанашырларының жазбаша рұқсаттары беріледі.


Үгіт материалдарында олардың төленуі, қаржыландыру көздері туралы дыбыстық немесе визуалды ақпарат болуы тиіс.


Үгіт материалдарын ұсынған Саяси партиялар/Кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, соның ішінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы заңнамаға сәйкес болуына дербес жауапты болады.


Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген тәртіп пен талап бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті шарт талаптары бұзылған кезде Үгіт материалдарын эфирге шығару жүргізілмейді не болмаса бұзушылық жойылғанға дейін тоқтатылады.


Егер Үгіт материалдарында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, топтық және тектік араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұру, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрамалар құру идеялары болса, «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ оларды эфирге шығарудан бас тартады.


«Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ Үгіт материалдарында Қазақстан Республикасының аудандары мен облыстық маңызы бар қалалары әкімдігіне басқа да Кандидаттардың арына, намысына немесе іскерлік беделіне зиян келтіруі мүмкін ақпарат болған жағдайда оларды эфирге шығарудан бас тартуға құқылы.


Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген Өтініш берушілерге эфир уақытын беру шарттары мен тәртібі «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ-ның эфирлік және редакциялық саясатын, «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ-ның ішкі нормативтік құжаттарын ескере отырып жүзеге асырылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.


Телерадиоарнада Үгіт материалдарын орналастыру құны және тіліТелеарна атауыОрналастыру түріОрналастыру тілі 1 минуттың құны, теңгеде, соның ішінде ҚҚС
1«AQJAIYQ» ТелеарнаВидеоматериалдарҚазақ, орыс6 000
2«Қазақ радиосы» радиоарнасының эфиріне аймақтық қосылуАудиоматериалдарҚазақ, орыс1 000
*Роликтерді 30 секундтан артық тарифтеу секундына жүзеге асырылады
*Қосымша жеңілдіктер қарастырылмағанОрналастыру құны Телерадиоарнаның барлық қолжетімді хабар тарату орталарында (эфирлік аналогтық, эфирлік цифрлық, жерсеріктік, сондай-ақ кабельдік операторлар арқылы және Интернет желісінде) трансляциялауды және ретрансляциялауды қамтиды.


Жасалған шарт бойынша Телерадиоарнада Үгіт материалдарын таратқаны үшін төлем жасау «Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ ұсынған төлем шоты негізінде, шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.


«Қазақстан» РТРК» АҚ БҚОФ жазбаша өтініштерді 2023 жылғы «05» қазаннан бастап, 2023 жылғы «31» қазанды қоса алғандағы мерзімге дейінгі аралықта, демалыс және мереке күндерін есептемегенде, сағат 10:00 бастап сағат 18:00 дейін (жергілікті уақыт бойынша), (үзіліс уақыты – сағат 13:00 бастап сағат 14:30 дейін), төмендегі мекенжайлар бойынша қабылдайды:


«AQJAIYQ» телеарнасында, сондай-ақ аймақтық радиоарнада орналастыру үшін Орал қ., Н.Сыдықов көш., 1А;


Жазбаша өтініштер факсимильдік және Интернет байланыс арқылы қабылданбайды.«Қазақстан» РТРК» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы